Salut

PLA DE SALUT

L’Escola participa en les trobades anuals del Pla de Salut a l’Escola (PSEC) del Departament d’Educació.
La salut a l’Escola es vincula amb molts aspectes de la nostra vida :alimentació saludable, pràctica d’esport, estat emocional, higiene…

Portem a terme activitats relacionades amb la salut com:

 • Els esmorzars saludables des d’educació infantil on, un dia setmanal es recomana un esmorzar saludable diferent .
 • També treballem l’alimentació saludable a través de projectes d’aula i a la SIEI a través de tallers de cuina que giren al voltant d’aliments de temporada i proximitat.
 • Els aniversaris no els celebrem amb pastissos o llaminadures sinó amb detalls fets pels companys ( corona…).
 • A l’Escola cada any es fan revisions odontològiques a cursos concrets per part de l’àrea bàsica de salut.
 • A primària fan un registre dels esmorzars que porten i els motiva per menjar saludablement, alhora que treballem els residus reduint els embolcalls que no siguin sostenibles.
 • Disposem de saboneres i dispensadors de paper a cada lavabo i a les aules d’Educació Infantil i SIEI ho tenen a classe per tal que els alumnes siguin conscients de la importància de rentar-se les mans.
 • També treballem la higiene a Educació Física de manera que els alumnes de cicle superior es dutxen després de les sessions. I els més petits treballen també hàbits d’higiene .
 • Promovem l’activitat física transversalment , no només des de l’àrea d’educació física,. Fem sortides a l’entorn, pujades al cim del Montcau, sortides a diverses fonts.
 • També treballem mitjançant uns tallers, les relacions afectives i la sexualitat, la coeducació i el gènere així com tot el tema de les emocions , eixos bàsics en la formació de la personalitat.
 • El claustre ha participat en trobades de primers auxilis ambprofessionals sanitaris . Sempre amb l’objectiu de saber actuar en situacionscomplexes.
 • D’acord amb les recomanacions elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments d’Ensenyament i de Salut, davant d’un infant amb febre l’escola contactarà amb el pare, mare o tutor i li demanarà que el reculli tan aviat com pugui. Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar paracetamol. Per administrar el paracetamol als infants a les escoles, passarem una autorització al pare, mare o tutor. En totes les malalties que presentin estat febril no es pot assistir a l’escola fins 24h després d’haver desaparegut la febre.
 • En cas de malalties contagioses: conjuntivitis, varicel·la, xarampió, pediculosis (polls al cabell), … els nens no poden assistir a l’escola per evitar l’encomanament de la malaltia.
 • En cas que un alumne es vegi afectat/da per polls i/o llémenes, s’avisarà a la família per a que se’n faci càrrec i tal com recomana el Departament de Salut, no es podrà incorporar al centre fins que hagi fet el tractament i hagin eliminat totes les llémenes pel risc de contagi dels seus companys/és. No podrà retornar a l’ escola cap alumne que encara tingui ous al cap, ja que el tractament no assegura la mort d’aquests i per tant el contagi continua.
 • Si s’ha d’administrar algun medicament dins l’horari escolar, cal lliurar-lo acompanyat de la còpia de la recepta mèdica juntament amb el full d’autorització de medicaments al mestre tutor/a, i escriure a l’envàs el nom del nen/a, la dosi i l’hora de la toma.
 • És molt important informar als mestres tutors de qualsevol tipus d’al·lèrgia, atacs d’asma, epilèpsies, … que puguin patir els infants.
 • Per qüestions higièniques i tal com recull la normativa vigent, recordem que no es pot fumar dins el recinte escolar inclòs el pati (al pati les burilles embruten el terra on juguen els nens i nenes) i que tampoc s’hi pot accedir amb gossos.
 • Respecte a les actuacions que duem a terme en temes com “accidents dins o fora del Centre”, “assistència al Centre en cas de malalties infeccioses”, “el tema dels paràsits (polls..)”, “administració de medicació d’alumnes”, tot està recollit al document de normes de funcionament i organització del Centre (NOFC) que està penjat a la web.