AMPA

L’AMPA de l’Escola Montcau és una entitat sense ànim de lucre que agrupa les mares i pares
de la nostra escola. La missió de l’AMPA és contribuir a l’educació integral que reben les
nostres filles i fills a l’escola, col·laborant amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Els nostres objectius són:

 Donar suport i assistència a les mares, pares, tutores i tutors membres de l’associació.
 Gestionar les activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu.
 Promoure la participació de les mares, pares, tutors i tutores en el funcionament del centre.
 Col·laborar en les activitats educatives del centre.
 Cooperar amb el Consell Escolar.
 Donar suport al claustre de l’escola i, col·laborar amb tot el que necessitin.

L’AMPA Escola Montcau, està formada per:

 Tot el conjunt de mares, pares i/o tutors inscrits a l’associació.
 Una Junta legalment constituïda que gestiona els serveis de l’AMPA.
 L’AMPA, per tal de proporcionar els recursos necessaris per dur a terme algunes de les
activitats realitzades, es dota de col·laboradores/rs.

L’òrgan de gestió de l’AMPA és la Junta, que està formada per mares i pares de l’escola.
La junta es reuneix un cop al mes. En aquesta reunió es prenen les decisions que afecten
directament el funcionament i serveis de l’AMPA. Els valors que regeixen la junta són la
transparència, la igualtat dels seus membres i la cooperació.
La Junta s’organitza al voltant de diferents comissions. Cadascuna d’aquestes comissions
gestiona els diferents projectes, serveis i activitats de l’AMPA.
Tanmateix, l’AMPA, forma part del Consell Escolar del centre i del Consell Educatiu Municipal.

Totes aquestes accions i objectius, es recullen als ESTATUTS AMPA ESCOLA MONTCAU

Per posar-se en contacte amb nosaltres, en podeu enviar un correu a l’adreça electrònica ampamontcau@gmail.com.