Consell escolar

President (Directora del centre)

 • Anna Montilla Ruz

Cap d’estudis

 • Eva Almirall Lázaro

Secretària

 • Núria Garrido Ortiz

Representant de l’Ajuntament

 • Marga Bertran

Representant de l’AMPA

 • Mireia Clanchet

Representant de pares i mares

 • Dúnia Garcia
 • Laura Rodríguez
 • Lluís Catasús
 • Marc Enseñat

Representant del PAE

 • Maria Salgado

Representant del PAS

 • Pere Arranz

Representant dels professorat

 • Magalí Lago
 • Mª del Mar Rodríguez
 • Mireia Florenza
 • Montse Bertrán
 • Montse Marimón
 • Sandra Castellano