Projectes de convivència

No només pretenem que l’escola esdevingui inclusiva sinó que dins la diversitat es fomentin relacions positives i resolució pacífica dels conflictes propis de les interaccions i convivència.

Treballem l’educació emocional, l’educació en valors i l’educació participativa mitjanant el Consell d’Infants i delegats de classe. I es realitzen diverses activitats, tallers, festes… per promoure la interacció i el respecte mutu.