AMPA

Les associacions de mares i pares d’alumnes en particular, són entitats sense ànim de lucre, però que poden realitzar activitats de dos tipus:

De tipus social, per exemple:

  • Col·laboració amb l’escola i relació amb els pares i mares d’alumnes associats.
  • Organització d’aseembles i reunions i despeses associades.
  • Organització de xerrades i altres activitats per a pares i mares d’alumnes de caràcter gratuït.
  • Activitats d’acollida, de lleure i esportives per infants.

De tipus econòmic o d’explotació económica, com per exemple:

  • Gestió directa d’activitats o serveis extraescolars.
  • Venda directa de llibres de text.
  • Venda de samarretes i material esportiu.
  • Venda de lotería.
  • Altres projectes.

AMPA MARINADA

C. Llibertat s/n
08170, Montornès del Vallès
93 572 37 42