Projectes participatius

Mitjançant aquests pretenem que alumnes i famílies participin en la millora del centre, creant espais de col·laboració i mecanismes de participació: Consell de delegats/des de nens/es i de mares/pares, bossa de mares/pares voluntaris/es per a participar en activitats del centre i acompanyar a sortides, com en el disseny de la millora dels patis.