Projectes de cicle i aula

El treball per projectes de caire globalitzat i interdisiciplinar inclou continguts de diferents àmbits. Aquesta manera de treballar es fonamenta en el mètode científic ja que els alumnes fan hipòtesis, cerquen i contrasten informació i extreuen conclusions.

Aquesta metodologia parteix dels aprenentatges previs i construeix un aprenentatge significatiu, els motiva, implica i ajuda a aprendre a aprendre, a fomentar l’autonomia, a treballar de forma col·laborativa, a connectar amb la realitat, a investigar, desenvolupa habilitats socials, autoestima… tot flexibilitzant recursos , espais i temps. És a dir, a desenvolupar capacitats i competències i, per tant, contribuir al ple desenvolupament integrals dels infants.

Dins de cada cicle es duen a terme a més els següents projectes:

  • Cicle infantil: les Arts Plàstiques.
  • Cicle inicial: una petita mirada al món.
  • Cicle mitjà: geometria en moviment.
  • Cicle superior: agència de viatges.