Educació per la salut i seguretat

L’escola col·labora amb diferents agents de salut i seguretat en la realització d’activitats preventives (tallers, xerrades,…) i alhora es promou l’alimentació i hàbits saludables amb el foment de consum de fruita a l’escola i la pràctica o aproximació a esports: com l’ atletisme i piscina en horari lectiu.