NOF

Les sigles NOF corresponen a les Normes d’Organització i Funcionament.

Els centres educatius han d’elaborar aquest document  d’acord amb el que s’estableix al Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius.

En aquest enllaç trobareu el NOF actualitzat:

NOF