Història

És una escola arrelada al poble de Balenyà que es relaciona amb les diferents entitats. És un espai de tots i per a tots, oberta als canvis, que compta amb la implicació de tothom per a poder aconseguir les seves finalitats educatives i per un ambient acollidor i familiar. És també un lloc d’escolta, comprensió i una porta oberta al diàleg i a la col·laboració.

És una escola amb materials pensats per facilitar que l’aprenentatge sigui cada vegada més autònom, més cooperatiu i més interactiu.

Inicialment era una escola rural i cíclica. Aquesta escola ha format part d’una ZER fins el curs 2011-2012 . És una escola que ha sofert diverses ampliacions.  Així, el curs 2008-2009 va es va cobrir la pista i es va construir un nou edifici d’una sola planta annexionat als altres dos edificis. Alhora es va fer que tots tres edificis quedessin comunicats entre sí. Cal dir que, la pista encara no està acabada.

A l’inici del curs 2013-2014 es va instal·lar un mòdul, on s’hi ubica el menjador i l’aula de psicomotricitat .

Malgrat aquesta darrera ampliació, el curs 2014-2015 ens comença a faltar espai.

En set anys hem passat de 48 alumnes (el curs 2007-2008) als actuals 118 del curs 2014-2015. És a dir, hem augmentat  la matrícula un 146%.

L’any 2010 – 2011 iniciem la fase de sensibilització i per tant comencem el procés de conversió de l’escola en Comunitat d’Aprenentatge.

Més tard passem a la fase de decisió: És el moment de decidir iniciar el projecte de transformació del centre en Comunitat d’Aprenentatge.

Més tard vam passar a la Fase del Somni (transformació. Tercer trimestre 2010-11)

–          Tothom somia com vol l’escola (nens, nenes, mestres, familiars, entitats, gent del poble, casal d’avis,…).

–          Tots els somnis són vàlids i no hi ha limitacions.

–          Mestres i voluntaris van  organitzar els somnis de tota la comunitat.

–          Van sorgir 13 projectes.

–          Assemblea en la que es van presentar tots els somnis englobats en aquests 13 projectes.

–          S’escullen els projectes.

–          Els nens i nenes també escullen els projectes.

 

Els projectes escollits pels pares i mares:

–          Valors

–          Pedagògic

–          Biblioteca i TIC

–          Artístic

–          Esportiu (projecte escollit també pels alumnes)

–          Llengües

 

Les comissions resultants a tot el procés:

 Comissió pedagògica i de valors

Comissió de biblioteca i TIC

Comissió artística-esportiva

Comissió de llengües