On som

Escola Les Basseroles
C/ de les Escoles s/n

08554 Sant Miquel de Balenyà, Seva.

Tel. 938871203
a8041714@xtec.cat

mapa
Com arribar-hi:

Tren: Estació Balenyà-Tona-Seva