L’escola

L’escola Les Basseroles és una escola de titularitat pública d’Educació Infantil i Primària que utilitza el català com a llengua vehicular.

Som una escola arrelada al poble de Balenyà que es relaciona amb les diferents entitats. Tenim un espai de tots i per a tots, obert als canvis, que compta amb la implicació de tothom per a poder aconseguir les seves finalitats educatives i per un ambient acollidor i familiar. Volem ser també un lloc d’escolta, comprensió i una porta oberta al diàleg i a la col·laboració.

Som Comunitat d’Aprenentatge.

Va obrir les seves portes el curs 1985-1986.

DSC01342

 

L’escola utilitza la llengua catalana com a llengua vehicular d’aprenentatge, comunicació interna i projecció exterior.

L’escola fomenta en els àmbits d’aprenentatge donar coneixements de la realitat geogràfica, social i cultural de Catalunya, així com  donar elements a alumnat sobre les tradicions i costums propis del país.

Entenem l’educació com un fet que avarca els diferents aspectes que integren la personalitat de l’alumnat i posem els mitjans per potenciar-los.

L’assoliment d’una educació integral busca l’equilibri entre coneixements, hàbits i actituds per impulsar el desenvolupament global.