Plantejament institucional

MISSIÓ
 • Oferir un servei educatiu de qualitat cap a una educació integral i un desenvolupament personal i autònom dels alumnes, perquè esdevinguin persones responsables, competents i
  compromeses amb l’entorn.
 • Fomentar la cohesió social i la participació de les famílies en el procés educatiu per tal d’obtenir els avantatges d’un treball conjunt.
 • Formar alumnes actius i oberts als nous reptes que ens presenta la societat per tal d’aconseguir que sigui més lliure, justa i tolerant.
 • Comptar amb un equip docent motivat i engrescat que promou la implicació de tots els membres de la comunitat educativa per tal d’assumir i realitzar els projectes d’escola.
VISIÓ

Volem ser una escola:

  • Que proporcioni una bona preparació acadèmica i humana a tot l’alumnat.
  • Oberta a les famílies.
  • Que treballi en xarxa.
  • Inserida i compromesa amb el nostre poble.
  • Que desperti en l’alumnat un esperit crític davant la societat i a la vegada es mostri respectuós amb els altres
VALORS

La nostra escola és:

  • Catalana: el català és la llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge.
  • Participativa: fomentem el respecte mutu, la reflexió i el diàleg, la col·laboració i la solidaritat entre tota la comunitat educativa.
  • Arrelada: al nostre entorn.
  • Inclusiva: valorarem qualsevol diferència (física, lingüística, d’origen,…) com a un enriquiment personal i col·lectiu.
  • Respectuosa: potenciem la comprensió i la consideració vers les diferents cultures que
   conviuen en el nostre entorn.