Història

 • Antigament l’Escola de Navata (Alt Empordà) estava situada a la plaça Era de l’Obra.
 • L’any 1954 el centre es va traslladar a l’actual edifici del dispensari del poble.
 • El 1994 es van inaugurar les noves instal·lacions (edifici vermell).
 • Actualment en aquesta part del centre hi ha les aules de cicle superior, informàtica, música, anglès i acollida matinal i de tarda, a més dels despatxos i la sala de mestres.
 • Des del curs 1994-1995 el centre rep el nom d’Escola Joaquim Vallmajó, en record del missioner del poble que va dedicar la seva vida a ajudar els més desafavorits de la zona dels Grans Llacs a Rwanda.
 • Com a conseqüència de l’augment d’alumnat, va ser necessari ampliar el centre. Així, el mes de setembre de 2007 es van estrenar les aules d’educació infantil i psicomotricitat (primera
  fase d’ampliació – edifici verd).
 • El setembre de 2011 es van inaugurar les aules de suport i dels cicles inicial i mitjà, corresponents a la segona fase d’ampliació.
 • Durant la primavera del 2012, es van començar a utilitzar la biblioteca, el menjador i el pavelló (lila) i la pista poliesportiva, finalitzant així la segona i definitiva fase d’ampliació de l’escola.
 • El segell identificatiu de l’escola representa el mapa de Rwanda.

 • El mes d’octubre de 2019, vàrem celebrar els 25 anys de l’edifici actual de l’escola.