Consell escolar

El Consell Escolar està format per 15 membres (el director, la cap d’estudis, un representant de l’Ajuntament, 5 representants de mestres, 4 representants del sector pares i mares, una representant de l’AMPA i la representant del PAS).


Ajornament d’un any de la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels consells escolars​

Durant el mes de novembre dels anys parells es duen a terme en els centres educatius les eleccions per a la renovació dels consells escolars, acció que comporta l’accés de moltes persones de la comunitat educativa als recintes dels centres educatius.

Enguany el Departament d’Educació, atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, ha pres la resolució d’ajornar per un any la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar l’escola com un entorn segur. Així, els i les representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de renovació, se’ls prorrogarà el mandat fins a la celebració de les eleccions.

Es prorroga el consell escolar actual de forma transitòria durant aquest curs 2020-2021 i fins a la celebració de les eleccions durant el primer trimestre del curs 2021-2022.