Consell escolar

El Consell Escolar està format per 15 membres (el director, la cap d’estudis, un representant de l’Ajuntament, 5 representants de mestres, 4 representants del sector pares i mares, una representant de l’AMPA i la representant del PAS).


D’acord amb la resolució ENS/2232/2018, de 1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC 7720 de 5/10/2018), us informem de l’inici d’aquest procés a la nostra escola.

Cada dos anys hi ha renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar del centre. Aquest any toca renovar 2 representants del sector famílies i 1 representant del sector mestres.

CARTELL CANDIDATS CONSELL ESCOLAR 2018

Informació_famílies_eleccions_CE_2018