Joaquim Vallmajó

Un grup petit de politicastres, corruptes al màxim, vol guardar el poder costi el quecosti i està, malauradament, disposat a sacrificar el poble i tot el país si cal. Un altregrup, no menys degenerat, vol el poder a qualsevol preu i amb els mitjans que sigui.Un tercer grup, el més nombrós, digne de tot respecte i ple de valors, sofreixdel poder i del seus agents des de fa molt de temps i d’una manera greu. És el pobrepoble. Víctima de la ignorància, el racisme, la dictadura, la pobresa i la guerra, ho éstambé, ara, de la fam, de la depredació, de la inseguretat i el bandolerisme, de laviolència i la manipulació. A on som? A on anem? I fins quan?…

Joaquim Vallmajó Fragments de la carta circular: Byumba, 08-03-94

Joaquim Vallmajó (1941-1994)

Notícies i articles