Instal·lacions

L’escola està distribuïda en tres edificis.

A l’edifici vermell o principal, hi ha les aules de cicle superior, d’anglès, de música, d’informàtica, l’aula d’acollida i els despatxos. Amb la segona fase d’ampliació de l’escola, s’hi van adherir el menjador i la biblioteca.

El passadís central de l’escola uneix l’edifici principal amb els dos edificis construïts durant les fases d’ampliació.

A l’ala dreta del centre (2007) hi trobem les aules d’educació infantil, l’aula de psicomotricitat i una aula de desdoblament, mentre que a l’ala esquerra (2012) hi ha ubicades les aules dels cicles inicial i mitjà, dues aules de desdoblament i un despatx.

Al costat de l’escola i dins del recinte escolar, hi ha el gimmàs.

L’escola gaudeix d’una àmplia zona d’esbarjo que es divideix en tres espais. El pati dels petits (educació infantil), el pati dels grans (educació primària) i la pista esportiva.