L’escola

La nostra escola és l’escola del poble de Navata:

  • És catalana i arrelada a l’entorn que ens és propi.
  • És una escola democràtica, dialogant i oberta a la participació. On la tasca educativa es basa en el respecte mutu, la reflexió, el diàleg, la col·laboració i la solidaritat entre tota la comunitat educativa.
  • L’escola practica la coeducació per a la igualtat sense discriminacions per raons de sexe i per la superació de la diferenciació de papers assignats a l’home i a la dona.
  • Es fomenta la cooperació i la solidaritat afavorint l’educació per la pau que ens ha transmès el missioner Navatenc Joaquim Vallmajó.
  • És un centre inclusiu que respecte i atén les diversitats culturals, socials, físiques i educatives de tot l’alumnat.
  • Entenem l’educació com un procés integral on l’alumne és el protagonista del seu desenvolupament.
  • Som un centre interessat en la incorporació de noves tendències educatives.
  • L’escola treballa per una educació transversal que permeti l’assoliment de les competències bàsiques de tot l’alumnat.
  • L’escola és sensible als diferents ritmes d’aprenentatge i procura que l’alumnat assoleixi un elevat grau d’autonomia personal.