PROJECTE “DOVELLA ESCOLA LECTORA” CURSOS 18-20

…papallones fetes amb les virolles de llapis, el llapis com a element icònic de l’educació, les virolles com a mostra inequívoca del seu ús i les papallones com el resultant del procés educatiu: ales per crear i créixer en l’aprenentatge i la vida.”

 

Fruit del desig d’anar un pas més enllà, fa dos cursos neix un nou projecte que ens mobilitza com a comunitat, i que posa la lectura en el centre perquè…

 • la lectura dóna accés al saber, afavoreix el coneixement de la nostra llengua, ens enriqueix el vocabulari, ens dóna la possibilitat de conèixer, qüestionar, pensar i eixamplar els nostres horitzons…
 • la lectura ens serveix per buscar el nom d’un carrer, per entendre un formulari, per llegir el diari, per saber què diu el prospecte d’un medicament…
 • la lectura ens proporciona plaer, ens distreu, ens ajuda a imaginar i conèixer altres mons…
 • la lectura ens posa davant d’un enigma, d’una endevinalla, d’un misteri que ens porta a la necessitat de conèixer, de resoldre els enigmes, de fer volar la imaginació…
 • la lectura ens serveix per relacionar-se i compartir amb els altres un nou significat

Dovella, una escola lectora, és un projecte de reflexió, treball i formació que partint de les necessitats i la realitat del nostre centre, coordina un procés de transformació col·lectiva al voltant de les formes d’ensenyar, d’aprendre i de viure la lectura per part de tota la comunitat educativa.

Coneixedors del consens social existent relacionat amb la responsabilitat i el deure de l’escola en formar persones lectores i la importància de l’acompanyament familiar, el que pretenem és despertar el desig de llegir de dins a fora. Volem que els infants construeixin una autoimatge lectora positiva, que puguin sentir que els llibres formen part d’ells mateixos, arribin a establir vincles personals amb les obres que llegeixen i puguin descobrir que es pot gaudir de la lectura de diferents maneres. Immersos en un espai que ho propiciï i dins d’un ambient de confiança, on els nens i les nenes se sentin segurs i desinhibits i puguin comptar amb l’acompanyament d’una persona adulta atenta, que compti amb les eines necessàries per fomentar la lectura i la interpretació de textos cada cop més complexos.

L‘objectiu principal del projecte és acompanyar la lectura i les experiències lectores dels nostres infants, comptant amb la participació de l’equip de mestres, les famílies i els monitors/es, recolzats per professionals de l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, en especial de l’Anna Juan del grup Gretel.

En el si d’aquesta necessitat és que té raó de ser la primera reunió de la comissió impulsora del Projecte Dovella Lectora, on es decideix que les primeres accions a implementar haurien d’estar relacionades amb una reflexió sobre la col·lecció i les formes de seleccionar els llibres de l’escola, però també els de casa, i d’una formació destinada a millorar les accions al voltant de les formes d’introduir la lectura a l’escola i de potenciar la lectura literària en un espai-temps determinat. 

Per fer possible tota aquesta transformació, el programa que proposa Dovella, una escola lectora es planteja a partir de quatre eixos: 

 • La col·lecció
 • Els espais de lectura
 • Les pràctiques de dinamització de la lectura i la formació literària
 • La biblioteca escolar

Iniciant aquest viatge per l’estudi de la col·lecció, l’equip de mestres acompanyades per l’Anna Juan, vam començar a realitzar un seguit de trobades destinades a analitzar les nostres biblioteques d’aula, els criteris de tria que utilitzàvem per adquirir llibres i anar col·locant un relat pedagògic sobre les pràctiques de lectura literària, i els reptes que ens plantegen; per prosseguir amb una aproximació a les diferents tipologies de llibres. Tot plegat, ens va servir per centrar la nostra atenció en com portar a terme una bona tria literària a nivell d’aula, de cicle i de centre.  Paral·lelament es va poder incidir sobre la tria de llibres i la dinamització lectora també amb els monitors/es de l’espai de migdia que dediquen sessions d’aquesta franja de temps a la lectura.

Per altra banda, amb les famílies, es van plantejar dues xerrades sobre: Com acompanyar la lectura a casa? Es van organitzar dos laboratoris de lectura cedits pel CLIJCAT i conduïts per la Natàlia Martínez García amb la participació dels nens i nenes de l’escola. Finalment, més endavant es planifica una nova xerrada sobre literatura digital a mans d’en Lucas Ramada, sobre la qual volem continuar aprofundint.

     

Per visibilitzar el projecte es demana la col·laboració de la comunitat, famílies, alumnes i mestres en la materialització d’una exposició vinculada al món dels llibres des d’una mirada més personal i vivencial: crear un llibre que pugui recollir aquells moments, reflexions i experiències vitals, el nostre llibre preferit o aquell llibre que ens agradria que existís però encara no s’ha inventat.

El curs va acabar amb una diagnosi del fons i unes sessions d’esporgada conjunta de totes les biblioteques d’aula i del centre feta entre mestres, famílies i la nostra referent de lectura, seguint la premissa: Quins llibres són aquells que han de configurar els itineraris lectors dels nostres infants i que l’escola ha d’oferir?

Llibres diversos i de qualitat, adaptats a l’edat dels petits lectors i petites lectores, llibres capaços de respondre a la diversitat de funcions i necessitats dels nens i les nenes. Llibres que estimulin l’interès, potenciïn la seva curiositat, fomentin la seva capacitat d’expressió oral, que els ajudin a interpretar el món i esdevinguin eines per a aprendre a parlar i reflexionar sobre les seves lectures, i sobre ells i elles mateixes. Sent conscients que tenir accés als llibres i pertànyer a una xarxa de lectors són dos dels requisits imprescindibles per fer de la lectura una pràctica habitual.

Un cop vàrem destriar el que era qualitativament interessant, l’equip de mestres, acompanyades per l’Anna Juan, vàrem començar a llegir un gran volum de llibres en préstec de les biblioteques municipals amb l’objectiu de conèixer més a fons la literatura infantil i juvenil. Amb el suport de l’associació de famílies (AFA), s’ha pogut fer una forta inversió en un fons de llibres que respongués als criteris de selecció i anàlisi treballats durant tot un curs. Aquests llibres formaran part de l’itinerari lector que volem posar a l’abast dels nostres alumnes des dels 3 als 12 anys.

Hi ha moltes formes de llegir i l’escola hauria de fomentar-ne vàries. Quins elements són necessaris per a portar a terme la lectura lliure i individual? Quins per a desenvolupar sessions de lectura compartida i de tertúlies literàries? Quins per aconseguir guiar amb èxit la interpretació de textos més complexos? Partint d’aquestes preguntes hem començat a reflexionar sobre els possibles espais de lectura que poden habitar a la nostra escola. Per arribar a aquesta fita cal revisar els espais actuals i redissenyar, a través d’un procés participatiu, els nous espais de lectura. L’escola ja viu immersa en un procés de canvi i transformació dels espais del centre, i aquesta proposta ens aporta una altra mirada per seguir reflexionant al voltant dels espais i les pràctiques pedagògiques.

De la mateixa manera que vàrem plantejar en el projecte de “Transformació i co-creació del pati de l’escola Dovella”, encetem ara amb els infants i la comunitat educativa, un nou projecte de transformació. Quins espais de lectura ens imaginem? Per fer visible aquest nou punt del projecte, aquest segon curs, hem organitzat una exposició vinculada amb els espais de lectura dels nostres infants: on els agrada llegir i de quina manera.

A les aules els diferents grups classe s’estan plantejant amb les seves tutores com ens imaginem els espais de lectura. El grup de 4rt s’ha engrescat de valent repensant un nou espai que ha presentat a la comunitat mitjançant dissenys i maquetes a escala.


A nivell comunitari convidem a famílies, infants, equip educatiu a participar de “La recerca dels espais perduts”, on amb mapes, càmeres, retoladors i molta imaginació recorrem els espais exteriors a les aules buscant aquells racons,  passadissos, vestíbuls, murals… que poden suscitar, convidar, acollir, participar, actuar i viure un moment de lectura íntim o en companyia. D’aquesta trobada surten moltíssimes idees que ara hem de ser capaces d’analitzar, proposar i dissenyar entre tots i totes.


Volem continuar dotant de significat al temps destinat a la lectura aportant al projecte Dovella escola Lectora, un nou referent, en  Marc Alabart que es dedica professionalment a la dinamització de la lectura. Coordinadament amb l’equip de mestres i l’equip de monitors/es de Dovella Serveis es planifiquen a la franja de migdia una sèrie de laboratoris lectors on a partir de la narració d’una història es planteja als infants un seguit de propostes vinculades amb el llibre o un conjunt d’obres, que tenen com objectiu seguir fomentant el plaer per la lectura. 

Per a l’equip docent plantegem la dinamització d’un club de lectura, entenent aquest com un moment de trobada que ens serveix a les mestres per reflexionar sobre les lectures de forma col·lectiva, els criteris de selecció, estimulem la lectura entre el claustre i facilitem la descoberta i el coneixement de noves lectures, que ens ajudin a ampliar les biblioteques i a conèixer millor els llibres que posem a disposició dels nostres infants.

Necessitem eines i pràctiques inspiradores que ens ajudin a mobilitzar als nens i les nenes. Les tasques de foment a la lectura i de formació literària d’una escola han de respondre a una planificació prèvia i han d’anar introduint-se de mica en mica fins que adquireixin un caràcter quotidià (fet imprescindible per a la formació de lectors). Per això els tallers i les formacions d’aquesta dimensió el que pretenen és reflexionar sobre les possibles formes d’introduir la lectura a l’aula i a l’escola, ajudar en el disseny de diferents pràctiques (tant esporàdiques com habituals), assessorar per a portar-les a terme i portar a terme un seguiment que ens permeti veure com estan funcionant i quines són les possibles vies de millora.  Posant també especial atenció en l’estona d’apadrinament lector entre els alumnes grans i els petits. 

 

Projecte “Dovella, escola Lectora”

Reptes de futur

Però no acabem aquí, ens plantegem molts i diversos reptes de futur sobre els quals volem continuar aprofundint en els propers cursos com són:

 • l’aprenentatge d’estratègies relacionades amb la competència lectora analògica i digital, pel que fa a la vessant literària i sobretot a la recerca d’informació i construcció de coneixement; 
 • l’aprofundiment sobre les pràctiques de lectura literària;
 • la relació entre els llibres documentals i el treball per projectes; 
 • el camí que ens porta de la recerca d’informació digital a la construcció de coneixement; 
 •  l’anàlisi dels processos de recerca que es plantegen els infants a partir de la lectura i les propostes metodològiques per a millorar l’acompanyament lector en el marc del treball per projectes. 

Comptem amb el compromís, la participació i la formació de la comunitat educativa que conforma l’Escola Dovella: l’equip docent, les famílies, l’equip de migdia i els assessors externs coordinats pel grup impulsor liderat per la Comissió Dovella Lectora que gestiona les actuacions establertes de manera compartida.  

Tenim el gran repte de transformar els espais de lectura de l’escola i continuar aprofundint en la dinamització de tallers, laboratoris, sessions de diferent format relacionades amb el domini de les competències literària i digital gràcies a l’acompanyament de professionals o assessors i a la implicació de tothom des dels diferents àmbits d’inertenció: l’aula, l’espai de migdia i la llar.

Aquest és un projecte de gran recorregut, profund i intens, que no es conforma amb una renovació del catàleg de llibres, el que realment vol esdevenir és un projecte transformador que perduri en el temps i ens impregni com a comunitat.

          

“Hem desitjat un món i quan es desitja un món tot es modifica”

(Marlucy Alves Paraiso:2000)