Salut

El caràcter d’aquesta pàgina ha de ser bàsicament informatiu. En aquesta secció cal fer una referència directa a qüestions de salut que afectin directament als alumnes del centre. Es pot categoritzar la informació, per exemple, entre medicaments, al·lèrgies i paràsits.

Administració de medicaments

Per poder administrar medicació a l’alumnat cal que la mare, el pare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, s’ ha d’aportar un escrit on es demani i autoritzi al personal del centre a administrar la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. (Instruccions d’inici de curs del Departament d’ensenyament)

Aniversaris

Segons la normativa pel que fa a la manipulació d’aliments no es poden portar a l’escola pastissos fets a casa ni comprats. Axí doncs per celebrar els aniversaris podeu portar assortits de galetes (venen precintades) i així evitarem qualsevol risc d’intoleràncies. intoxicacions…

Cal avisar al tutor/a uns dies abans. Recordeu que no poden portar llaminadures ni es repartiran dins l’escola invitacions a festes d’aniversari.