Setmana temàtica

La setmana temàtica és un projecte d’escola transversal que abarca des dels més petits de P3 fins a 6è. Durant aquesta setmana treballem des de totes les àrees curriculars entorn un tema previament escollit per votació de tots els alumnes de l’escola. Fem tallers específics, activitats intercicle, exposicions, jocs, xerrades d’experts i/o familiars, representacions teatrals…I com a cloenda les famílies poden visitar l’escola interaccionant amb els seus fill i mestres tot valorant els aprenentatges assolits.

Share