Impuls a la lectura

Des de l’escola estem participant en el projecte ILEC que vol promoure i donar un impuls a la lectura, introduint noves activitats relacionades amb el gust per llegir.

Per tal que l’infant sigui conscient del seu aprenentatge, n’ha de ser partícip i així poder plantejar-se nous reptes i objectius que el facin avançar. Les famílies també són partíceps en aquest procés i per això sou una guia, un acompanyant en aquest camí que el vostre/a fill/a ara comença. Perquè tingueu constància de tots els seus avenços, fem servir una eina: el PORTAFOLI. Cada classe el treballarà d’acord al moment lector dels alumnes.

Aquest portafoli, serà un instrument perquè l’alumne reflexioni sobre el seu procés/progrés en l’aprenentatge de la lectura. En un primer moment, l’alumne aprendrà quina és la finalitat i quin ús tindrà. Després el portafoli l’anirà guiant amb el treball de diferents aspectes de la lectura: gust per la llegir, tècniques per llegir millor i finalment llegir per aprendre.

Aquest curs començarem per un dels aspectes bàsics i claus de la lectura: el gust per llegir. La lectura de qualsevol text, la comprensió del mateix, l’anàlisi crítica i la presa de decisions, es desenvolupen si la lectura va acompanyada d’un sentiment d’estima vers ella.

Us demanem des de l’escola que acompanyeu els vostres fills en aquest aprenentatge, que promogueu des de casa la lectura de llibres, contes, diaris… Qualsevol format també és bo: e-books, tablets, paper… Compartiu amb ells aquest moment i parleu del que llegiu, recomaneu lectures, analitzeu-les, gaudiu-les.

Share