Robòtica i programació

“La robòtica és una branca de l’enginyeria que concep, dissenya i construeix robots i tot el que estigui relacionat amb ells. Alguns poden ser màquines capaces d’exercir tasques repetitives en les quals es necessita una alta precisió, tasques perilloses per a l’ésser humà o tasques irrealitzables sense intervenció d’una màquina. Les ciències i tecnologies de les que deriva són: l’àlgebra, els autòmats programables, les màquines d’estats, la mecànica, l’electrònica i la informàtica.” (Viquipèdia)

Al Cicle Superior de l’escola Bonavista de Castellar hem iniciat un projecte de robòtica utilitzant com a eina de treball el WEDO 2.0 de Lego.

Amb quest projecte es pretén que els alumnes utilitzin l’enginy i a seva capacitat creativa per poder desenvolupar projectes concrets.

Alguns dels objectius del projecte són:

– Desenvolupar la capacitat creativa del nens utilitzat com a suport la tecnologia.

– Dissenyar i construir robots tot aprenent a programar-los segons les necessitats de cada repte individual.

– Aprendre a treballar en equip per tal d’aconseguir les fites que es van proposant.

– Aplicar conceptes matemàtics, de programació informàtica i de ciències bàsiques.

– Ser capaços de formular hipòtesis i de treure conclusions.

Les sessions de robòtica són d’un total de 4,5 hores a la setmana repartides en tres sessions i en les que es manté sempre una mateixa estructura:

  1. Presentació del projecte.
  2. Construcció del robot amb unes premisses concretes (en parelles o equips de treball)
  3. Programació del robot
  4. Presentació d’un repte concret a poder desenvolupar amb el robot construït (temps de les hipòtesis i del pensament creatiu)
  5. Presentació del repte a la resta del grup.
  6. Desmuntatge del robots, inventari dels kits, comprovació dels suports informàtics (tablets)
  7. Posada en comú de les conclusions, dificultats, problemes…. del repte
  8. Fitxa resum de l’activitat

 

Share