Consell escolar

Anna Vallbona Serra  

Directora i presidenta del Consell

 

Mònica López Granados  

Cap d’estudis

 

Ernest Fernández Garrido  

Secretari ( amb veu però sense vot )

 

Joan Creus Oliveres  

Regidora representant Ajuntament

 

Aroa Gonzalo Santamaria  

Representant sector mestres

 

Lídia Sánchez Riera  

Representant sector  mestres

 

Noemí Plana Alió  

Representant sector  mestres

 

Ester Pereda Comas  

Representant sector  mestres

 

Sílvia Sala Tantiñá  

Representant sector mestres

 

Oriol Vidal Albert  

Representant sector  mestres

 

Jaume Coma Pedrals  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Eva Català Saavedra  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Maria Mercado Escuin  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

David Murillo Cobo  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Iolanda Sánchez Colás  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Juan Aránega Canovas  

Representant AFA

 

Yolanda Ruiz Cánovas  

Representant sector PAS

 

Share