Consell escolar

Rosa Gili Rovira  

Directora i presidenta del Consell

 

Mònica López Granados  

Cap d’estudis

 

Mónica Osuna Bruñén  

Secretària ( amb veu però sense vot )

 

M. Antònia Puig Mayor  

Regidora representant Ajuntament

 

Ciriaco Fajardo Pacheco  

Representant sector mestres

 

Ernest Fernández Garrido  

Representant sector  mestres

 

Noemí Plana Alió  

Representant sector  mestres

 

Ester Pereda Comas  

Representant sector  mestres

 

Sílvia Sala Tantiñá  

Representant sector mestres

 

Oriol Vidal Albert  

Representant sector  mestres

 

Jaume Coma Pedrals  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Esther Falcó Riu  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Maria Mercado Escuin  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Blanca Muñoz Bosch  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Iolanda Sánchez Colás  

Representant sector mares i pares d’alumnes

 

Eva Zafra Grima  

Representant AFA

 

Yolanda Ruiz Cánovas  

Representant sector PAS

 

Share