Història

L’escola funciona des del segon trimestre del curs 1978-79. El primer edifici es va construir en els terrenys que l’Ajuntament va adquirir en aquesta zona i rep el nom del carrer on està situat.
Posteriorment es va construir el segon edifici, que va entrar en funcionament a partir del curs 1982-83.

Share