Els Racons de Treball a P4

Els alumnes de la classe dels Lleons Marins realitzem diverses sessions a la setmana de racons de treball. A través del joc, en petit grup, fem activitats de lògica, geometria, de numeració, de lectura i escriptura. Aquesta metodologia de treball ens ajuda a ser més autònoms i responsables. Fem servir diferents materials de manipulació: el Jo Compto, el Lògico, els Forçuts, les Regletes, el Tangram, el Geoplà,
També materials per identificar i formar paraules.
En aquestes activitats ens esforcem molt i estem molt concentrats, mireu mireu