Organització escolar

 

HORARI

Ed. Infantil. Matí: de 9-12 h. Tarda: de 15-17h.

Ed. Primària. Matí: de 9-13 h. Tarda: de 15-17h.

Cal respectar aquest horari, tant a l’hora d’entrar com a l’hora de sortir.

Els alumnes d’Ed. Infantil que tenen germans/es a Educació Primària poden quedar-se de 12 a 13h pagant el servei de permanència.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

 

ENTRADES I SORTIDES

Els/les alumnes d’Educació Infantil entraran i sortiran pel carrer Rosa Sensat.

Els/les alumnes de Primària entraran i sortiran pel carrer Ciutat Freta, accedint a les files pel pati, mai travessant el vestíbul de l’escola.

Les portes s’obriran a les 8.55 i a les 14.55 per als alumnes que no fan servei d’acollida matinal o menjador.

Quan sona la música d’entrada els acompanyants dels alumnes abandonen el recinte escolar.

 

FALTES D’ASSISTÈNCIA

Us demanem que justifiqueu per escrit els retards, les absències o la no participació en alguna activitat escolar.

 

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

La bona relació entre mares, pares i mestres és essencial i indispensable per garantir una educació coherent i eficaç.

 

INFORMES

Els pares i mares d’Educació Primària rebran tres informes durant el curs escolar. Un en finalitzar cada trimestre.

Els pares i mares d’Educació Infantil rebran dos informes: un al primer i un altre al tercer.

 

REUNIONS D’AULA

Setembre-octubre: Reunió d’aula d’inici de curs.

 

ENTREVISTES

Al mes de febrer: Entrevistes per informar del procés d’aprenentatge dels alumnes. L’horari de visites serà comunicat per part de cada tutora.

En acabar el curs: Entrevistes per fer balanç del progrés dels alumnes.

 

NOTIFICACIONS

És molt important que llegiu totes les notificacions que el nen/a porta de l’escola. És una manera àgil d’estar comunicats.

 

INDUMENTÀRIA

A l’escola hem de venir ben nets i polits.

Per fer plàstica i/o tallers recomanem que els nens/es portin una bata.

Per fer Educació Física cal portar:
– Sabatilles esportives
– Xandall posat
– Samarreta de recanvi
– Tovallola
En els cursos que els alumnes es dutxen cal portar a més :
– Xancletes i sabó
– Muda de recanvi per després de la dutxa.

 

ROBA PERDUDA

A l’entrada de l’escola, a consergeria, trobareu un cove on deixem la roba extraviada. Recordeu que per evitar pèrdues innecessàries de material és imprescindible marcar la roba.

 

CONVIVÈNCIA

Per mantenir una bona convivència cal que ens respectem els uns als altres. Per això és molt important que tinguem presents quins són els nostres drets i els nostre deures.

 

ALIMENTACIÓ

L’esmorzar és un menjar molt important que permet que els nens/es puguin tenir un bon rendiment.
El nen/a ha d’esmorzar bé a casa abans d’anar a l’escola. Si voleu, podeu portar per menjar a l’hora de l’esbarjo un petit entrepà o fruita. No cal portar pastes envasades o excessivament dolces, que resulten perjudicials per a la salut.

No es permet portar llaminadures, sucs i cap altre tipus de beguda.

 

ANIVERSARIS

A les aules no es celebraran els aniversaris dels nens/es. Si voleu, poden repartir un caramel als companys/es.

 

SALUT
Tots els nens i nenes han de venir a l’escola nets, amb el cos i els cabells rentats, les ungles tallades i una roba adequada i ben polida.

Quan un nen/a presenti símptomes de malaltia (febre…) o paràsits (polls…) s’ha de quedar a casa, ja que no es troba en condicions d’anar a l’escola i pot contagiar els companys/es. Així mateix, cal comunicar-ho a la seva tutora.

Si la malatia és infecciosa (varicel·la, xarampió, meningitis…), a més de quedar-se a casa cal que ho comuniqui al tutor o tutora. En tornar a l’escola cal portar un certificat del metge.

 

MEDICAMENTS

Només es donarà una medicació quan es porti recepta del metge.

Quan calgui portar medicaments a l’escola, han d’anar degudament marcats amb el nom del nen/a, l’horari i la dosificació indicada i informar personalmet o a través d’una nota escrita a la mestra. Cal portar també l’autorització escrita, per tal que el personal del centre pugui administrar la medicació prescrita.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Sortides i Colònies

Al llarg del curs, i seguint la programació curricular, es realitzen diferents sortides que serveixen per ampliar i perfeccionar el treball que es fa des de l’aula i per potenciar les relacions interpersonals entre els alumnes (excursions, assistència a concerts i obres de teatre…).

Un altre tipus molt específic de sortida són les colònies. Les colònies són sortides organitzades de tres dies que ajuden a fomentar l’adquisició d’autonomia dels nens i nenes i a conviure amb els companys i companyes.

L’escola considera molt important l’assistència a aquestes sortides, ja que en elles es treballen també continguts curriculars.

El pagament de les activitats complementàries que no siguin gratuïtes es farà a través del sistema TPV. Podeu trobar informació sobre aquest sistema a la pàgina del menú “TPV”.

 

AMPA

Els pares i mares de l’Escola Torre Llauder s’han constituït en una Associació de Mare i Pares d’Alumnes (AMPA).

Aquesta Associació està formada per famílies que paguen una petita quota a l’any i promouen tot un ventall d’activitats i serveis per als vostres fill/es:

Activitats extraescolars: L’AMPA gestiona el menjador escolar,  diverses activitats culturals, esportives i lúdiques fora de l’horari escolar (esports, tallers…), permanències al matí i a la tarda, casal d’estiu i casalets de Nadal, Setmana Santa i setembre.

Participació activa a les festes escolars: L’AMPA participa activament en la celebració de les festes escolars (Castanyada, Nadal i Festa Fi de curs).

Venda de xandalls i samarretes de l’escola: L’AMPA gestiona també la venda de xandalls i samarretes de l’escola. Podeu informar-vos-en a través del correu ampatorrellauder@gmail.com.

Podeu trobar més informació a: AMPA, Activitats extraescolars, Menjador i Casal d’estiu.