SETMANA del SUPORT VITAL BÀSIC des de 3r fins a 6è

Aquest matí ha començat la setmana del SVB per a CM i CS, setmana durant la qual, en les sessions d’Educació Física, els alumnes realitzaran tallers per a practicar les tres tècniques bàsiques del SVB: Maniobra de Heimlich, PLS (posició lateral de seguretat), RCP (reanimació càrdio-pulmonar), així com també veuran el funcionament d’un DEA (desfibril·lador extern automàtic).