Consell escolar

El consell escolar del centre està format actualment per:

Presidenta i directora del centre

Cap d’estudis

Secretària

4 representats del claustre de mestres

4 representats dels pares i mares de l’escola

1 representant del Personal d’Administració i Serveis

1 representat de l’Ajuntament de Tarragona.

Les reunions es celebren els dijous a convenir a les 12:30h.