PORTES OBERTES VIRTUALS

INFORMACIONS NOVES FAMÍLIES P3

Aquí us deixem les informacions que vam compartir amb vosaltres el dia de la reunió per si necessiteu consultar-ho:

INFORMACIONS (Cliqueu aquí)

 

A causa del tancament de centres per la covid-19, no hem estat a temps de dur a terme la jornada de portes obertes. Per això en aquesta pàgina tractarem d’explicar-vos l’essència de la nostra escola. Tot i així no dubteu en posar-vos en contacte amb amb nosaltres per qualsevol consulta a través del nostre correu electrònic: a8028588@xtec.cat.

L’escola Sant Jordi té una línia pedagògica molt definida on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge.

Us deixem aquestS vídeoS perquè ens pogueu conèixer una mica millor (cliqueu a les imatges):

Els objectius del nostre Projecte pedagògic els aconseguim aplicant els set principis de l’aprenentatge (cliqueu a la imatge per llegir tot el document).

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballem les EMOCIONS amb dos projectes molt importants per nosaltres: L’Escolta’m i Filosofia 3-18, on es fan tutories individualitzades per fer vincle amb els alumnes.

 

Som una escola inclusiva i treballem, sempre que és possible, amb dos mestres a l’aula TENINT EN COMPTE LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS, personalitzant l’aprenentatge. Les famílies ens ajuden en aquest camí, ja que els convidem  a participar en activitats lectives (grups interactius, ambients, tallers d’Educació Visual i Plàstica...) creant un bon clima de treball i potenciant la motivació. En aquestes activitats es treballa de forma manipulativa  i gamificada.

La motivació, l’ESFORÇ i partir dels seus interessos s’aconsegueix treballant per projectes , d’aquesta manera poden establir CONNEXIONS HORITZONTALS entre diferents aprenentatges, la comunitat i el món en general. Nosaltres creiem en l’aprenentatge competèncial, aquell que sigui útil per la seva vida  i que tingui sentit, només d’aquesta manera s’aconsegueix aprenentatge real, significatiu i profund. Els projectes integren quatre àrees de forma globlalitzada: Català, castellà, Matemàtiques i Coneixement del Medi.

 

 

A més a més treballem perquè l’alumne sàpiga que s’espera d’ell, en quin moment del seu aprenentatge es troba, què necessita per assolir els objectius proposats i això s’aconsegueix amb una AVALUACIÓ FORMATIVA , on els alumnes s’autoavaluen i es coavaluen per regular i proporcionar un feedback pràctic que contribueix a l’aprenentatge..

 

 

L’APRENTATGE ÉS DE NATURALESA SOCIAL, està demostrat que aprenem per mitjà de la interacció social, i això l’aconseguim a través del treball cooperatiu, totes les aules estan distribuïdes en grups i on els alumnes desenvolupen un seguit d’habilitats socials per tal d’aconseguir un objectiu comú. Som escola innovadora amb el projecte amb el certificat del Departament d’Educació: Cooperar per aprendre.

 

Els alumnes són els PROTAGONISTES DEL SEU APRENTATGE per això  cal una combinació de metodologies que inclouen l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en la investigació i l’acció i l’aprenentatge i servei , en diferents entorns d’aprenentatge (tenint en compte un triple vessant: pedagògica, ambiental i tecnològica) i desenvolupant la iniciativa i l’autonomia.