Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13 al 22 d’abril de 2098 (ambdós inclosos)

A partir del 21 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

18 de març de 2019

13 de maig de 2019

Festes locals:

10 de setembre de 2018

19 de març de 2019

Jornada continuada:

21 de desembre de 2018 i del 10 al 12 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12.30h i de 15.00 a 16.30h per a tots els alumnes del centre. L’ horari durant la jornada continuada és de 9 a 13h. (L’alumnat que utilitza el servei de menjador surt a les 15.00h.)

Pels infants que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.