Escola Verda

L’ESCOLA SANT ESTEVE SOM ESCOLA VERDA

Tota la comunitat educativa  hem de tenir  present:

  • Ser un model pels nostres alumnes.
  • Tenir sempre present les quatre R: reflexionar, reduir, reutilitzar i reciclar
  • Recordar les senyalitzacions ambientals.
  • A cada aula hi ha un gestor mediambiental que té unes tasques assignades
  • Respectar i gaudir dels arbres i les plantes de l’escola.
  • Complir els acords:

. Aprofitar la llum natural;  córrer les cortines o obrir les lames, tancar llums o fer servir només els necessaris.

. Tancar els aparells quan no els fem servir i no deixar-los en espera.

.Tancar portes i finestres quan la calefacció estigui en funcionament i si cal ventilar, obrir  durant 10’.

. Estalviar aigua: les aixetes, les cisternes i les fonts del pati estant eficientment senyalitzades.

. Fer un ús raonable del paper: fotocopiar sempre que sigui possible per les dues cares, reutilitzar el paper sobrant,…….

. Portar l’esmorzar en carmanyola o material reciclable a l’escola i a les activitats extraescolars i a les sortides.

. Fer bon ús dels contenidors de reciclatge.

 

I SI TOTS ESTALVIEM, TOTS GUANYEM !