Pla TAC – Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement

Pla TAC

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació han esdevingut eines que han modificat el model social, econòmic i educatiu.  Aquest canvi ha plantejat un nou repte per preparar a l’alumnat per aquest món tecnològic.  Per això des de l’escola creiem que és necessari que tant l’alumnat com la comunitat educativa tingui les competències necessàries per a la seva utilització, per a aprendre i per a comunicar-se. Competències que seran imprescindibles en el món actual i en el món futur.

Aquest Pla TAC pretén fer una descripció acurada de l’ús de les tecnologies al centre a partir de la diagnosi elaborada a través de l’aplicatiu del PLA TAC de què disposem del Departament d’Educació de la Generalitat, i d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció, amb la necessitat de planificar, coordinar i orientar les actuacions TAC de l’escola.

Actualment estem en el tercer any del projecte TAC.  Han sigut tres anys amb molta formació per part de tot el claustre, i amb una gran inversió en material, dispositius, temps i molta dedicació.  L’ajuntament també s’ha implicat molt en la dotació tecnològica de tablets i armaris i en la instal·lació de manera conjunta amb el Departament d’Educació d’una xarxa d’alta densitat de la que gaudim des de fa dos anys.

Les millores que s’han implantat són:

  • Ampliació de la xarxa WIFI
  • Adquisició de Tablets per a tota l’escola
  • Adquisició de Portàtils per a Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior
  • Adquisició de Chromebooks per a Cicle Superior
  •  Aquí  teniu  enllaços  a alguns  dels  recursos  que fem servir i del desenvolupament del nostre projecte TAC perquè  en  tingueu més  informació:
  • PLA TAC

  • Robòtica

  • Ninus

  • G-suit