Intel·ligències Múltiples

Cada infant és únic i irrepetible, fruit de les formacions diverses en Neurociència i d’entendre la manera com aprèn cada nen i cada nena, volem oferir tots el ventall necessari de recursos, activitats, modalitats per guiar en el procés d’aprenentatge i que sigui cada vegada més efectiu.  La nostra comissió d’Intel·ligències Múltiples i atenció a la diversitat, treballa en els models de detecció precoç del tipus predominant d’intel·ligència i en l’elaboració del projecte definitiu.

1. Introducció

2-3. Desenv i funcions

4. Pràctiques neuroeducatives – Pau Casals

5. IIMM