Innovació – CuEmE – Emprenedoria a l’escola

En aquests moments que viu l’escola catalana, considerem una gran oportunitat poder participar en aquest projecte de Cultura Emprenedora.  Ja fa tres cursos es va instaurar la nova ordre d’avaluació ENS/164/2016, de 14 de juny que, ens fa adaptar-nos a un nou model d’ensenyament i aprenentatge més global i amb la visió posada en el desenvolupament de les capacitats dels nens i les nenes, és un treball de competències i dimensions diverses on, de manera cada vegada més transversal, es proposa treballar totes les àrees de coneixement.

A la nostra escola, pensem que és un bon moment per mantenir-nos units a aquest projecte perquè estem ja immersos en aquest canvi de metodologia global i, segons les explicacions generals i orientacions de com s’esdevé el desenvolupament del treball en qüestió, obre molt el ventall a la feina transversal i a l’atenció a la diversitat directa al nostre alumnat.

Pensem que, els nens i les nenes poden participar del treball cooperatiu, augmenta la seva motivació i la seva autoestima, es poden treballar des de la visió empresarial totes les àrees, competències i dimensions especificades al currículum d’educació primària per 5è i els valors personals que porta implícits.

En la nostra decisió també té molt de pes l’experiència d’altres centres en el projecte i la continuïtat en la participació, que, demostra clarament que, és un èxit garantit poder formar part d’aquest gran grup de professionals que ja treballa per innovar en l’educació.

També pensem que s’afavoreix la cohesió de grup, els valors cooperatius, la comunicació, l’ús de les noves tecnologies, la seva repercussió directa en la millora dels resultats i sobre tot la il·lusió dels infants en crear un producte propi i poder crear la seva pròpia empresa.  Eines totes que seran molt necessàries per al seu futur proper.

El nostre centre està invertint molts esforços en aquests canvis metodològics, en que siguin efectius i en que, en definitiva, esdevinguin el millor pels nostres nens i les nostres nenes.  Volem també ser partícips de l’experiència i, tan de bo, del futur èxit de la feina.

El reconeixement per part del Departament d’Educació com a curs d’innovació pedagògica encara reforça més el nostre convenciment.

Ja fa dos anys que ens vam embarcar en aquest meravellós projecte de cooperatives.  Els nens i les nenes de 5è aprenen de la vida real, han de crear la seva pròpia empresa i fer vendre els seus productes… Tot molt legal i amb padrins i padrines empresaris i empresàries que els ajuden amb la seva experiència.  Fantàstic job !!!  Yes, we learn !!!

Fira de Sant Isidre 2019 – 5è CuEmE