Menjador escolar

PREU MENJADOR

Alumnes fixos/fixes: 6,10 €

Alumnes eventuals: 6,75 €

Menú juny

Menú juny Ovo-lacto-vegetarià

 

COORDINADORA DE MENJADOR – HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

De dilluns a divendres de 9 a 9:30

Telèfon: 697 158 663

Recomanacions dieta equilibrada

Per apuntar-te a menjador …

PAGAMENTS:

Alumnes fixos/fixes

– Els pares faran efectiu l’import mensual per domiciliació bancària del dia 5 al 10 de cada mes.

– Si un nen o nena no pot assistir al menjador ha d’avisar el dia anterior perquè li sigui abonada la part corresponent al menú.

– Els abonaments es realitzaran en el rebut del mes següent. A partir del primer dia es retornarà el preu total del menú.

Alumnes eventuals

– Quan es vulgui fer ús del servei cal avisar a la Laia, coordinadora del menjador, no més tard de les 9:30 del dia que s’hagi de quedar l’alumne/a.

– Els pagaments de menjador eventuals s’han de fer en efectiu a la coordinadora dins el seu horari d’atenció a les famílies.


 Segons disposa el punt 6.1. d) de la Resolució ENS/603/2018 de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019, el nostre centre garanteix la disponibilitat de menús especials per malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.