.

Preinscripció curs 2020-21

 

 • SOL·LICITUD TELEMÀTICA del 13 al 22 de maig de 2020

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic des de l’adreça preinscripcio.gencat.cat.

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre  c5001928@xtec.cat

El centre respondrà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

 

 • SOL·LICITUD PRESENCIAL del 19 al 22 de maig de 2020

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, les sol·licituds es podran presentar a l’escola assignant una cita prèvia per a l’accés al centre.

Aquesta assignació es gestionarà per telèfon als números:  973 150 101  i   638 655 094  del 13 al 22 de maig en horari de les 11 a les 13:30

L’horari d’atenció al públic serà  de les 11 a les 13:30 hores

Caldrà entrar per la porta del Carrer La Font.

S’habilitarà una finestreta des de la secretaria del centre per a poder fer els tràmits

Per a realitzar la preinscripció presencial s’ha de tenir en compte:

 • al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • s’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar la sol·licitud en paper, es recomanable que portin el seu propi bolígraf;
 • és recomanable portar mascareta i guants;
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (tant per sol·licitud telemàtica com presencial)

 • Llibre de família
 • DNI /NIE/ PASSAPORT del pare
 • DNI /NIE/ PASSAPORT de la mare
 • DNI /NIE/ PASSAPORT de l’alumne (si en té)
 • Targeta sanitària individual (TSI del fill/a)
 • CARNET DE VACUNESo certificat mèdic oficial de l‘alumne/a
 • Certificat d ‘empadronament de l‘alumne/a
  • Totes les persones interessades a treure un justificant de l’empadronament del fill o de la filla per fer la preinscripió i matrícula en algun centre d’ensenyament, heu de sol•licitar-ho:
  • – preferentment per la Seu Electrònica del web www.juneda.cat (instància genèrica/tramitació electrònica) , sempre que disposeu de signatura digital

   – per correu electrònic a ajuntament@juneda.cat, omplint i signant el formulari adjunt.

   En qualsevol de les dues opcions, heu d’adjuntar la documentació següent (amb foto o escanejada):

   – DNI/NIE de les 2 persones progenitores/tutores

   – DNI/NIE de la filla o del fill que s’hagi de matricular

   Si la canalla no tenen DNI/NIE, adjuntar el llibre de família.

   Les persones que no pugueu fer ni una cosa ni l’altra, envieu un whatsapp amb les vostres dades i telf. de contacte al número 608955156 i ens posarem en contacte amb vosaltres al més aviat possible.

 • Carnet de família nombrosa o família monoparental (si en té)
 • 2 fotografies de carnet

 

Trobareu informació actualitzada al portal preinscripcio.gencat.cat.

 

 • PUBLICACIÓ DE L’OFERTA

  Informació segons mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21:​ http://mapaescolar.gencat.cat/
  EINF Educació infantil de segon cicle Places ordinàries Places NEE
  P3 46 4
  P4 14 3
  P5 4 0
  EPRI Educació primària Places ordinàries Places NEE
  1r 10 0
  2n 17 0
  3r 4 0
  4t 11 0
  5 0
  3 0

Novetat: Hem creat un Canal de Telegram per comunicació amb les famílies de l’escola.

Telegram és un servei de missatgeria instantània A diferència d’altres serveis similars, com ara WhatsApp, Telegram permet que aplicacions externes com aquesta pàgina web puguin connectar-s’hi i fer-lo servir com a canal de difusió automàtica de notícies

La creació d’aquest CANAL fa que totes les famílies que hi estigueu subscrites pugueu rebre missatges de l’escola però no n´hi podreu enviar.

Per subscriure-us-hi cal que tingueu instal·lada l’App Telegram al vostre telèfon mòbil i cerqueu  Canal Escola Manuel Ortiz

L’adreça és https://t.me/escola_manuel_ortiz

Us animem a subscriure-us-hi

 

 

 

 

 

ORIENTACIONS D’ ACTIVITATS PER L’ALUMNAT A CAUSA DEL TANCAMENT PEL CORONAVIRUS

Benvolgudes famílies,

El Departament d’Educació ha publicat unes orientacions generals sobre activitats a causa del tancament dels nostres centres pel coronavirus.

Aquestes activitats han de contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal (gestió del temps, autoregulació, presa de decisions…) i ser significatives per a l’aprenentatge. Poden consistir en la realització d’activitats d’observació i de contrast d’elements propers a la realitat de l’alumne, de cerca d’informació, d’indagació, de lectura, culturals, artístiques, lúdiques…, activitats alternatives a l’aprenentatge a l’aula que no és possible fer pel tancament dels centres i, en cap moment, poden ser avaluables.

Podreu accedir a les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària

Orientacions-alumant- ed. infantil.pdf

Orientacions-alumant- primària.pdf

Actualització 19/03/2020  Orientacions-centres-tancament-coronavirus-19-03.pdf

Gràcies pel vostre suport. Entre tots i totes superarem aquest moment d’excepció !!!