Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13  al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

Dies festius de lliure disposició:

Festes locals: 2 de novembre i 7 de desembre de 2018.

4 de febrer de 2019

4 de març de 2019

23 d’abril de 2019

Jornada compactada:

22 de desembre de 2018 i del 5 al 21 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2018 i a partir del 10 de juny de 2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)