Equip humà

EDUCACIÓ INFANTIL

P3 A- Maite Albiol

P3 B – Aurora Paris


P4 – Eisabeth Hidalgo

P 5 B –  Anna Mateus

 

P5 A–  Maria Inglada

Suport / Anglès / Psicomotricitat – Gemma Iglesias/ Alba Solà

Suport- Silvia CanoEster González(1/3)

Vetlladores – Dolors  Pascual/ Esther Artigas

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle Inicial

2n A- Rosa Ma Font

1r A –  Cristina Martí

1r B-  Eva Regué

2n B-  Lidia Revés

Cicle Mitjà

3r A- Carme Josa

3r B- Rubén Fernández

4t B- Teresa Barrufet

4t A- Anna Ricart

 

Cicle Superior

5è A – Jordi Vicens –  Coordinador TAC

5è B – Mercè Farran

6è B – Rosa Perera – Coordinadora Biblioteca

6è A – Consol Badia

MESTRES ESPECIALISTES

Anglès-  Antonieta Capdevila / Alba Solà / Jaume Grimau

Educació Física –   Pepita Llobera – coordinadora d’ Esports i  Riscos Laborals

Religió- Xavier Alís (½ jornada) 

Aula de suport – Angelina Sancerni

Música- Cristina Reñé, Gemma Cornudella

EQUIP DIRECTIU

Directora – Cristina Reñé

Cap d’Estudis- Consol Badia

Secretària – Mercè Farran

SERVEIS EDUCATIUS

Psicopedagog- Tomàs Sánchez ( EAP)

Logopeda – Xavier Pujades (CREDA)

Educadora Social- Carme Llobera

PERSONAL NO DOCENT

Sheila Pérez  (administrativa)