Equip humà

EDUCACIÓ INFANTIL

P3 A i P3B- Eli Hidalgo

P4 A – Cristina Martí

P4 B –  Anna Mateus(coord)

P5 A-  Eva Regué

P5 B –   Maite Albiol

Suport / Anglès / Psicomotricitat – Antonieta Capdevila/ Alba Solà

Suport- Silvia CanoGlòria Bori(1/3)

Vetlladora – Dolors  Pascual

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Cicle Inicial

2n A- Mercè Farran

1r A –  Núria Peirau

1r B-  Teresa Barrufet

2n B-  Sònia Missut(coord)

Cicle Mitjà

3r A- Anna Ricart(coord)

3r B- Rosa Font 

4t B- Montserrat Carulla

4t A- Meritxell Cerón


Cicle Superior

5è A – Jordi Vicens –  coordinador TAC

5è B – Josep Borràs – (coord)

6è A –  Rosa Perera  – coordinadora Biblioteca

6è B – Consol Badia

MESTRES ESPECIALISTES

Anglès-  Antonieta Capdevila / Alba Solà / Gemma Domenjó(1/3)   / Irene Vico( coordinadora Ll. anglesa).

Educació Física –   Pepita Llobera – coordinadora d’ Esports i  Riscos Laborals

Religió- Xavier Alís (½ jornada) 

Aula de suport – Angelina Sancerni

Música- Cristina Reñé, Gemma Cornudella

EQUIP DIRECTIU

Directora – Cristina Reñé

Cap d’Estudis- Consol Badia

Secretària – Mercè Farran

SERVEIS EDUCATIUS

Psicopedagog- Tomàs Sánchez ( EAP)

Logopeda – Xavier Pujades (CREDA)

Educadora Social- Carme Llobera

PERSONAL NO DOCENT

Sheila Pérez  (administrativa)