Documentació Alumnes 2018-19(novetats)

Us facilitem diversos models que poden ser de la vostra utilitat, així com també les circulars enviades per correu electrònic.

Fent clic en el nom del model el podreu descarregar directament:

Documents generals:

Autorització drets d’imatge

Autorització religió / valors

Calendari 2018 -2019

Autorització medicament

Autorització medicament al·lèrgia 

Autorització paracetamol 

Document malalties transmissibles

Recomanacions paracetamol