Generació plurilingüe (GEP)

QUÈ ÉS?

El curs 2017-2018 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Document

DIGITAL WORLD – Arts & Crafts Year 6

Children in Year 6 of Primary Education learned about Jericó Santander, a contemporary artist that uses a computer to create his artworks.
Children used an image editor online and a presentation program to create their digital artworks.
Finally, they used a collaborative digital poster to display their… Llegeix més»