Trets d’identitat

Compromís per part de l’equip docent amb l’escola
Els mestres i les mestres que treballen a l’Escola s’han fet seu el projecte amb interès i amb compromís. Compromís per aprendre, compromís per formar-se i compromís per innovar.
– Consciència d’escola inclusiva
Entenem que qualsevol nen/a, qualsevol família, qualsevol mestre, s’ha de sentir acollit i valorat en el nostre projecte i l’hem d’ajudar a integrar-s’hi. A l’ escola es generen dinàmiques d’aula, que acullen les singularitats dels nens i nenes que la integren, respectant els diferents moments maduratius i els diferents ritmes d’aprenentatge. En aquest marc de l’escola inclusiva, un aspecte que valorem com a fonamental és el Projecte de diversitat , hem unificat l’ AEE amb la SIEI. És un projecte que el considerem un bon model d’integració en el sentit que ens enriqueix com a persones, ja que ens està generant canvis en les nostres metodologies que estan repercutint positivament en tots els alumnes.
Aposta per la formació integral de l’alumne com a model de desenvolupament de totes les capacitats L’Escola Nostra Llar aposta per una formació dels alumnes àmplia i global,centrada en el desenvolupament de totes les capacitats personals i socials.Té molta importància el treball conjunt d’Escola a l’entorn temàtiques concretes o de les festes populars on a més a més de suposar moments per a l’aprenentatge i l’expressió dels nens i les nenes, s’impulsa la relació entre l’alumnat de diferents classes i de diferents edats.
La idea d’escola integradora ha orientat les actuacions a les aules cap a unes pràctiques pedagògiques de caire globalitzador que han derivat cap a un treball en projectes. I el treball en projectes, mica en mica, va evolucionant cap a un model propi de la vida de l’aula que mirem de compartir i millorar.
L’escola Nostra Llar es defineix per utilitzar una línia metodològica que combina el treball per projectes -anomenats Taller d’Investigació- i el treball sistemàtic, tallers de llengua i matemàtiques.

– Compromís social

Des de ja fa uns quants anys l’ escola ha impulsat diferents projectes solidaris amb el propòsit d’anar desvetllant en els nostres alumnes una mirada crítica i compromesa amb el món on viu. Regala el teu temps és el projecte més incorporat a l’ escola; mestres i alumnes fan de voluntaris en el Gran Recapte al desembre i al Rebost Solidari al juny.

– Compromís amb el medi ambient

Des de fa molts anys hi ha hagut una conscienciació, participació i compromís pel medi ambient. L’ any 2010 s’entra a formar part de la xarxa d’Escoles Verdes i també de l’ Agenda 21 .Des d’aquest marc s’han desenvolupat molts projectes vinculats als temes de valors, sostenibilitat i medi ambient. Un d’ells la creació de l’hort escolar . També el treball per a la reducció del consum elèctric i de l’aigua.

Tradició artística 

Un altre tret que ens defineix com a escola és l’obertura cap al món de l’art,des de la vessant cultural, estètica i de creació.Des de la vessant cultural: ens interessa apropar el món de l’art als nostres alumnes i ho fem desenvolupant a totes les colles diferents actuacions: visites a museus i exposicions temporals, projectes d’escola relacionats amb l’obra d’algun artista, presència de la música a la vida quotidiana a les aules,… Des de la vessant estètica: potenciem la cura per l’estètica en els treballs, en la decoració dels espais, en les exposicions, en els concerts,….Des de la vessant creativa: intentem desenvolupar la creativitat en tots els àmbits per tal que l’alumnat l’integri en el seu dia a dia.