Projecte educatiu – Ideari

Treballem amb il·lusió i confiança per aconseguir entre tots una escola de qualitat:

ARRELADA  al nostre país, a la seva cultura, a la seva llengua.

INCLUSIVA, COHESIONADA, socialment, oberta a tothom, on la convivència tranquil.la i el respecte entre tots sigui una realitat quotidiana.

OBERTA als nous coneixements, a les noves tecnologies, a noves cultures.

RESPECTUOSA i SOSTENIBLE amb l’entorn natural, fent un ús racional dels mitjans que tenim.

DEMOCRÀTICA i PARTICIPATIVA on es prenguin les decisions dialogant i per consens.

On es transmetin VALORS de cordialitat i respecte, de responsabilitat i esforç, de solidaritat i cooperació…

On els nenes i nenes puguin desenvolupar el millor possible totes les seves capacitats per a viure i formar part de la societat actuali és per això que donem prioritat a aquelles actituds i habilitats que ho faran possible.

ACTITUDS: volem que els nostres alumnes siguin:

Reflexius

Responsables

Crítics

Autònoms

Respectuosos

Compromesos

 

HABILITATS: Volem que els nostres alumnes

 

Comprenguin.

S’autoconeguin.

-Resolguin.

-Transfereixin.

S’autoregulin.

 

PROJECTES D’ESCOLA:

Amb la observació i l’experimentació com a punt de partida, impliquem als nens i nenes de l’escola en el coneixement, la conservació i millora de l’entorn més proper.

Tenim el distintiu d’Escola verda i som membres de la xarxa AGENDA 21 DE SABADELL Anualment actualitzem el nostre pla d’acció ambiental.

 

 

 

ESCOLA SOLIDÀRIA  

L’escola participa en diferents projectes en col·laboració amb diverses entitats per tal d’enfortir valors com l’empatia i la solidaritat dels nostres nens i nenes.

Un dels projectes amb més importància és REGALA EL TEU TEMPS.

                                                                           

 

 

ESCOLA FORMADORA

Som i ens sabem Escola Formadora. Aquesta va ser una determinació que va prendre el claustre i, per tant, tot el professorat de l’escola està a disposició per assumir la tutoria d’estudiants.