Trets d’identitat

Compromís per part de l’equip docent amb l’escola
Els mestres i les mestres que treballen a l’Escola s’han fet seu el projecte amb interès i amb compromís. Compromís per aprendre, compromís per formar-se i compromís per innovar.

– Consciència d’escola inclusiva
Entenem que qualsevol nen/a, qualsevol família, qualsevol mestre, s’ha de sentir acollit i valorat en el nostre projecte i l’hem d’ajudar a integrar-s’hi. A l’ escola es generen dinàmiques d’aula, que acullen les singularitats dels nens i nenes que la integren, respectant els diferents moments maduratius i els diferents ritmes d’aprenentatge. En aquest marc de l’escola inclusiva, un aspecte que valorem com a fonamental és el Projecte de diversitat , hem unificat l’ AEE amb la SIEI. És un projecte que el considerem un bon model d’integració en el sentit que ens enriqueix com a persones, ja que ens està generant canvis en les nostres metodologies que estan repercutint positivament en tots els alumnes.

Aposta per la formació integral de l’alumne com a model de desenvolupament de totes les capacitats L’Escola Nostra Llar aposta per una formació dels alumnes àmplia i global,centrada en el desenvolupament de totes les capacitats personals i socials.Té molta importància el treball conjunt d’Escola a l’entorn temàtiques concretes o de les festes populars on a més a més de suposar moments per a l’aprenentatge i l’expressió dels nens i les nenes, s’impulsa la relació entre l’alumnat de diferents classes i de diferents edats.
La idea d’escola integradora ha orientat les actuacions a les aules cap a unes pràctiques pedagògiques de caire globalitzador que han derivat cap a un treball en projectes. I el treball en projectes, mica en mica, va evolucionant cap a un model propi de la vida de l’aula que mirem de compartir i millorar.
L’escola Nostra Llar es defineix per utilitzar una línia metodològica que combina el treball per projectes -anomenats Taller d’Investigació- i el treball sistemàtic, tallers de llengua i matemàtiques.

– Compromís social

Des de ja fa uns quants anys l’ escola ha impulsat diferents projectes solidaris amb el propòsit d’anar desvetllant en els nostres alumnes una mirada crítica i compromesa amb el món on viu. Regala el teu temps és el projecte més incorporat a l’ escola; mestres i alumnes fan de voluntaris en el Gran Recapte al desembre i al Rebost Solidari al juny.

– Compromís amb el medi ambient

Des de fa molt temps, la nostra escola ha mantingut una línia de sensibilització vers el Medi Ambient, entre els alumnes i tot el personal del centre. També ja fa temps que treballem portant a terme accions com ara el reciclatge, l’alimentació saludable i la cura de l’entorn proper.

Des de l’any 2010, participem en el “Programa Escoles Verdes “ i  l’any 2018 hem renovat el Distintiu d’Escola Verda.

El Programa Escoles Verdes està promogut per la Generalitat de Catalunya, amb la intenció d’innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. Té tres grans objectius:
1. Incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
2. Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
3. Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius vers el medi ambient.

El nostre projecte actualment es desenvolupa en els àmbits següents:
− Sensibilització i compromís
− Esmorzars saludables i sostenibles
− Reciclatge i reutilització
− Hort
− Entorn proper
− Estació meteorològica

Tradició artística 

Un altre tret que ens defineix com a escola és l’obertura cap al món de l’art,des de la vessant cultural, estètica i de creació.Des de la vessant cultural: ens interessa apropar el món de l’art als nostres alumnes i ho fem desenvolupant a totes les colles diferents actuacions: visites a museus i exposicions temporals, projectes d’escola relacionats amb l’obra d’algun artista, presència de la música a la vida quotidiana a les aules,… Des de la vessant estètica: potenciem la cura per l’estètica en els treballs, en la decoració dels espais, en les exposicions, en els concerts,….Des de la vessant creativa: intentem desenvolupar la creativitat en tots els àmbits per tal que l’alumnat l’integri en el seu dia a dia.