Personal del centre

PERSONAL DEL CENTRE

Equip directiu  

Directora:                Neus Font

Cap d’Estudis:            Anna Farriol

Secretària:               Noemí Peiró Mestres d’Educació Infantil

Tutora de P3-P4 A        Anna Mañosa

Tutora de P3-P4 B        Cristina Salas / Samyra Martínez

Tutora de P3-P4 C        Raquel Quero / Alba Álvarez

Tutora de P3-P4 D        Roser Culleré

Tutora de P3-P4 E       Rosa Mª Arnau

Tutora de P5 A           Judith Caralt

Tutora de P5 B           Esther Aymerich

Tutora de P5 C      Gemma Francès / Mireia Gobern (Íngrid Rull en substitució)

TEI                   Maite Mas

Suport CdP i EE        Núria Serra / Marc Casajust / Neus FontMestres d’Educació Primària

Tutora de 1r A            Alba Dalmases

Tutora de 1r B            Elisa Martínez

Tutora de 1r C            Anna Farriol / Laura Saiz 

Tutora de 1r D            David Casaled

Tutora de 2n A            Mireia Duran

Tutora de 2n B            Miguel Gómez       

Tutora de 2n C            Laura Domene

Tutora de 3r A            Laura Redondo          

Tutora de 3r B            Maria Teresa Mimó

Tutora de 3r C            Maribel Bros


Educació Física CdM       Xavi Sanceledonio 

Anglès CdM                Lídia Ortiz


Tutora de 4t A            Maribel Gomáriz

Tutora de 4t B            Pilar Vidal

Tutora de 4t C            Marc Villanueva

Tutora de 5è A            Noemí Peiró (Elena Andreo en substitució)

Tutora de 5è B            Mercè Falguera

Tutora de 5è C            Jordi Machí

Tutora de 6è A            Isabel Malvesí

Tutora de 6è B            Àlex Caixach

Tutora de 6è C            Sheila Jiménez


Educació Física CdG       Juan Carlos Flores

Anglès CdG                Pilar Olalla

SIEI                      Maria Aran

T. SIEI                   Mireia Suelves

Vetlladora        Anna BonetEquip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

Anna GatellLogopeda

Núria ClapésPersonal d'Administració i Serveis

Auxiliar Administratiu           Germán Muela

Conserge                         Elisabet Figueras       

Coordinador de menjador:       Reyes Fernanández