Els inicis

L’origen de la que és avui dia l’Escola Nostra Llar es remunta a l’any 1939 quan en Josep Vall Sabata habilita un espai per donar classes al domicili particular situat al carrer Gurrea 27. En un primer moment l’objectiu és modest, però en línia al difícil moment que viu el país, preparar i reforçar coneixements de cara a la incorporació al món laboral.

“Cal Senyor Valls”, com serà coneguda l’escola popularment, inicia la seva tasca docent. Les condicions no són les més idònies però el projecte tira endavant per l’interès d’algunes famílies que volen una alternativa a una escola pública i religiosa que creuen ideologitza amb una pedagogia massa rígida.

 

Escola-antiga-2
Carrer Doctor Puig

No serà però, fins el 25 de juny de 1954, que l’escola rep l’autorització oficial i es constitueix com a tal amb el nom de “Escuela Nuestro Hogar”, conservant la titularitat privada. El Sr. Josep Caldas i Nogué serà el seu primer director, perquè al Sr. Vall li mancava el títol de mestre de primària, sent el Sr.Manel Costa Domenech el nou propietari al aportar els fons necessaris per regularitzar tot el procés.Com a escola privada es manté fins al 1976 que passa a ser una cooperativa de pares i mestres.

 

 

Escola-antiga-1
Carrer l’Estrella 5

Al 1978 es constitueix el Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana, el CEPEPC, una entitat democràtica, independent, unitària i pluralista amb un àmbit d’actuació idèntic al de la Generalitat de Catalunya. A Sabadell, any 1979, son varies les escoles que en formen part, l’escola Narcisa Freixas, Ribatallada, Joanot Alisanda i Nostra Llar. Durant els següents anys aquest col·lectiu lluitarà per integra-se dins la xarxa d’escoles públiques de Catalunya. Nostra Llar ho aconseguirà a l’any 1987.

 

 

Serveis
Carrer Calderón

Durant tots aquests anys l’escola canvia de domicili dues vegades, fins al 2006 que es construeix l’escola al carrer Calderón, 143 on està actualment.

Però l’escola és allò més que un edifici, és la voluntat de molts professionals que al llarg de la seva història han marcat una línia de treball, d’innovació, de normalització dels ideals de llibertat i defensa d’una escolà pública i catalana.