Fruita del mes de novembre

 Graella de les fruites que es repartiran, per esmorzar, a tot l’alumnat de l’escola (ed.infantil i ed. primària) aquest mes de novembre.

DIES FRUITES
Dimecres 25 Raïm
Dijous 26 Mandarina
Divendres 27 Poma Golden
Dilluns 30 Poma bicolor

L’ordre de la fruita pot variar en funció de l’estat de maduració.