Consell d’Infants de Cardona. Representants de la nostra escola

Els representants dels infants de la nostra escola per aquest curs 2019/2020, són:

  • Joan Montoya Serra. 5è primària.
  • Clara Sunyer Capdevila. 5è primària.
  • Eulàlia Sunyer Fàbrega. 6è primària.
  • Marc Zamora Lucas. 6è primària.

El Consell d’Infants és un òrgan de participació ciutadana, de caràcter consultiu, format per nens i nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a les escoles de Cardona.

La seva funció és aportar als responsables polítics del municipi la visió que tenen els infants sobre Cardona i la realitat que els envolta, perquè la seva opinió es tingui en compte a l’hora de prendre decisions que els afecten com a ciutadans.