P4. AMBIENTS primer trimestre

Durant el primer trimestre hem après jugant, manipulant, experimentant… en diversos ambients. Entre altres activitats, a l’ambient de joc simbòlic hem anat a comprar, preparat el menjar, cuidat les nines i anat al metge; a l’ambient d’experiments hem treballat diverses possibilitats a la taula de llum, amb imants, amb lupes, amb sorra i diversos materials amb embuts, sedassos, el molinet…; a l’ambient de creativitat hem retallat i enganxat papers i hem experimentat amb pintura i elements naturals com pedres, fulles, troncs…; i, a l’ambient matemàtic-construccions, hem après a fer funcionar les abelles-robot, hem fet construccions amb diferents cossos geomètrics, hem treballat els nombres amb balances i peces de construccions i hem après a reflexionar amb la màquina transformadora i els matous.

Ens agraden molt!