Normes de convivència

Normes de convivència

– Cal respectar els companys i les companyes tot acceptant les seves peculiaritats, evitant baralles i insults.

– En tot moment l’alumnat s’ha de mostrar respectuós amb els adults: professorat, monitoratge, conserge, administrativa…

– Cal participar en totes les activitats proposades, sense interrompre el funcionament de la classe i seguir les indicacions específiques de cada activitat. S’ha de ser constant i responsable en el treball, en l’estudi i en la realització dels deures.

– S’ha de treballar en silenci, quan calgui, i mantenir un to de veu adequat en les activitats de grup i en els desplaçaments dins i fora de l’escola.

– S’han de respectar els torns de paraula, escoltar als altres i respectar les seves opinions.

– S’ha de respectar i fer un bon ús del material: mobiliari, parets, material comú i particular… i cal respectar l’entorn en general.

– Cal tenir endreçat el material individual i col•lectiu i mantenir les aules i espais comuns en ordre. No es poden tirar papers a terra.

– Cal mantenir els serveis bo i nets sense papers pel terra, tibar la cadena després d’usar els sanitaris i rentar-se les mans.

– En les sortides, és necessari seguir les instruccions específiques pel que fa al transport i a les activitats realitzades.

Emprenedoria 2015

Aquest curs, l’alumnat de 6è també ha estat treballant en un projecte d’emprenedoria.

El mes de febrer es va començar i es van formar tres empreses: Criatures Creatives, enfunda’T i El meu petit món.

S’han anat treballant tot un seguit de capacitats molt importants com: el treball en equip, la iniciativa, la planificació, la resolució de problemes, la flexibilitat, la comunicació i la creativitat.

Tot el treball realitzat va culminar el diumenge, dia 31 de maig, amb la Fira del Jove Emprenedor.

Tots els grups han treballat molt bé i ha estat una tasca molt profitosa.

En aquesta adreça hi podeu trobar més informació: http://firajoveemprenedor.cat/.

En les tres presentacions següents hi podreu trobar els components de cada grup, la tasca desenvolupada per cadascun, els productes elaborats i algunes fotografies en plena activitat.

Criatures Creatives

EL MEU PETIT MÓN

ENFUNDA’T