Acollida

L’escola té un horari  d’entrada diferenciat entre infantil i primària.

Per tal de facilitar l’organització de les famílies, l’escola disposa d’un servei d’acollida matinal per als alumnes d’educació infantil de 8,30h a 9,30h.