Oferta educativa

La nostra escola és una escola pública d’ensenyament infantil i primari.

Tenim dues aules per nivell a Educació Infantil de P-3, P-4 i P-5.

També tenim dues aules per nivell a l’Ensenyament Primari, des de 1r fins a 6è.